Projekty

Využitie hroznových výliskov v pekárstve a pivovarníctve

Garant: Ing. Marián Tokár, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V súlade s najnovšími princípmi odpadového hospodárstva uplatňovaného v rámci EÚ sú prednostne hľadané bezodpadové technológie. Na základe poznania nutričných benefitov a objemu produkcie hroznových výliskov ako druhotného odpadového produktu pri výrobe vín, je tak v posledných rokoch venovaná pozornosť na možnosti ich efektívneho využitia v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore. Cieľom projektu bude využitie hroznových výliskov z modrých a bielych muštových odrôd viniča hroznorodého dopestovaného na Slovensku pri výrobe inovovaných pekárskych výrobkov a piva so zvýšenou nutričnou hodnotou a atraktivitou pre konečného konzumenta.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0282/19
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0