Projekty

Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Mechanizmom narušenia endokrinného systému je venovaná veľká vedecká i verejná pozornosť. Vo veľkej miere sú dôvodom endokrinné disruptory - látky, ktoré menia funkcie endokrinného systému a následne nepriaznivo pôsobia najmä na reprodukčné orgány, ale i na imunitný a kardiovaskulárny systém živočíchov vrátane človeka. Modelovými bunkovými líniami pre štúdium týchto procesov budú Leydigove a endotelové bunky v podmienkach in vitro. Predkladaný projekt bude sledovať účinok endokrinných disruptorov na regulačné mechanizmy v biologickom systéme s cieľom vedeckej charakteristiky ich vplyvu a potenciálneho účinku v steroidogenéze, angiogenéze, pri zápale a oxidatívnej rovnováhe na celulárnej úrovni.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
1/0038/19
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0