Projekty

Determinácia účinku rizikových faktorov potravového reťazca na regulačné mechanizmy buniek

Garant: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Mechanizmom narušenia endokrinného systému je venovaná veľká vedecká i verejná pozornosť. Vo veľkej miere sú dôvodom endokrinné disruptory - látky, ktoré menia funkcie endokrinného systému a následne nepriaznivo pôsobia najmä na reprodukčné orgány, ale i na imunitný a kardiovaskulárny systém živočíchov vrátane človeka. Modelovými bunkovými líniami pre štúdium týchto procesov budú Leydigove a endotelové bunky v podmienkach in vitro. Predkladaný projekt bude sledovať účinok endokrinných disruptorov na regulačné mechanizmy v biologickom systéme s cieľom vedeckej charakteristiky ich vplyvu a potenciálneho účinku v steroidogenéze, angiogenéze, pri zápale a oxidatívnej rovnováhe na celulárnej úrovni.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0038/19
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0