Projekty

Možnosti minimalizácie kontaminácie potravinových surovín pestovaných v environmentálne zaťažených oblastiach Slovenska

Garant: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projektu je zameraný na získavanie nových poznatkov o úrovni antropogénnej a geogénnej kontaminácie vybraných oblastí Slovenskej republiky vybranými xenobiotikami (ťažké kovy) v pôde a v konzumovaných častiach rastlín. Oblasti budú vyberané na základe úrovne a charakteru kontaminácie ŽP v súvislosti s predpokladaným zvýšeným rizikom vstupu kontaminantov do potravového reťazca človeka. Na základe získaných výsledkov obsahov sledovaných kontaminantov v jednotlivých zložkách ŽP budeme definovať bioakumulačnú schopnosť jednotlivých vzoriek rastlín a následne zisťovať úroveň prekročenia povolených tolerovateľných príjmov, karcinogénnych rizík a iných zdravotných ukazovateľov. Tieto hodnoty definuje FAO a WHO na jedného človeka s definovanou hmotnosťou.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0722/19
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0