Projekty

Hodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokov bioindikáciou

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Identifikace projektu:1/0068/19
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0