Projekty

Vplyv abiotických a biotických charakteristík toku na ekosystém a vodný režim pôdy

Garant: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Financování      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Identifikace projektu:
1/0243/11
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0