Projekty

V4-WB6 Incubator for Digital Farming

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Strategic Grants ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:21810128
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 06. 2018
Dátum ukončenia projektu:23. 05. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0