Projekty

ZMENA ZNALOSTÍ PRE ZLEPŠOVANIE RIADENIA A SLUŽIEB EURÓPSKYCH POBREŽNÝCH EKOSYSTÉMOV

Garant: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vegetácia je ústrednou súčasťou pobrežnej krajiny a poskytuje niekoľko ekosystémových služieb. V posledných desaťročiach tento význam stimuloval neustále rastúci počet štúdií zameraných na pobrežnú vegetáciu. Vedecké výskumy v tejto oblasti však prebiehajú ako izolované iniciatívy, ktoré sa premietajú do bežných postupov veľmi pomalým tempom as obmedzeným prínosom odborníkov. Táto akcia má za cieľ vytvoriť základný stav poznatkov o pobrežnej vegetácii, koordinovať výskumné úsilie, prispieť na premenu poznatkov z vedy na prax a na cieľové krajiny COST zamerané na inkluzívnosť a na podporu výskumných záujmov odborníkov vo vedeckej komunite.
Druh projektu:COST (European Cooperation in Science and Technology) ()
Pracovisko:Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Identifikácia projektu:COST ACTION CA16208
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:09. 11. 2017
Dátum ukončenia projektu:08. 11. 2021
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0