Projekty

Technológie výroby potravín živočíšneho pôvodu - Inovácia výučby predmetov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia

Garant: doc. Ing. Marek Bobko, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Realizácia projektu je zameraná na inováciu predmetov zaoberajúcich sa technológiou výroby potravín živočíšneho pôvodu a vypracovaním modernej vysokoškolskej učebnice, ktorá bude určená pre štúdijné programy Bezpečnosť a kontrola potravín, Technológia potravín, Potraviny a gastronomické technológie a Agropotravinárstvo Fakulty biotechnológie a potravinárstva a taktiež pre štúdijný program Management živočíšnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:025SPU-4/2019
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0