Projekty

Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov

Garant: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Ing. Eva Ivanišová, PhD.KTKRP FBP
+421 37 641 4421
AT_4_18
RNDr. Attila Kántor, PhD.
FBP D-TEP [ukončené]
Ing. Marián Tokár, PhD.
ext FBP
+421 37 641 5815
AT_4_22

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ