Projects

Nutritional and hygienic quality of coffee and cocoa beans

Supervisor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Počas riešenia bilaterálneho projektu využijeme metódy hodnotenia nutričnej, technologickej a hygienickej kvality povzbudivých pochutín - kávových a kakaových bôbov.
Kind of project:Bilateral cooperation ()
Department:Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
Project identification:SK-PL-18-0034
Project status:Rejected
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:30. 12. 2020
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:0