Projekty

Rozvoj poľnohospodárstva a vidieka v Albánsku

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Slovak Aid ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:SAMRS/CETIR/127/393/2018 – 16/4/2018-SAMRS
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:04. 05. 2018
Dátum ukončenia projektu:09. 05. 2018
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0