Projekty

Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Oblasť farmakologického a nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok prírodného pôvodu, ktoré dokážu efektívne modulovať aktivitu buniek, vrátane patologických procesov. Významné svojimi účinkami sú predovšetkým bioaktívne látky označované ako flavonoidy s potenciálne vysokou antioxidačnou a protinádorovou aktivitou a schopnosťou eliminovať cytotoxicitu indukovanú environmentálnymi faktormi. Skúmanie biologických účinkov tradičných, ale aj netradičných druhov ovocia (granátové jablko, baza čierna, a i.) a ich mechanizmus účinku na ovariálne bunky s možnosťou eliminácie negatívnych účinkov toxikantov bude predmetom navrhnutého projektu.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
SK-PL-18-0059
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0