Projekty

Protinádorový potenciál fytosubstancií z tradičných a netradičných druhov ovocia

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Oblasť farmakologického a nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok prírodného pôvodu, ktoré dokážu efektívne modulovať aktivitu buniek, vrátane patologických procesov. Významné svojimi účinkami sú predovšetkým bioaktívne látky označované ako flavonoidy s potenciálne vysokou antioxidačnou a protinádorovou aktivitou a schopnosťou eliminovať cytotoxicitu indukovanú environmentálnymi faktormi. Skúmanie biologických účinkov tradičných, ale aj netradičných druhov ovocia (granátové jablko, baza čierna, a i.) a ich mechanizmus účinku na ovariálne bunky s možnosťou eliminácie negatívnych účinkov toxikantov bude predmetom navrhnutého projektu.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
SK-PL-18-0059
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0