Projekty

Testovanie fermentácie obnôžkového peľu v modelových podmienkach

Garant: Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je rozšíriť poznatky o fermentácii obnôžkového peľu. Fermentáciu peľu budeme testovať s viacerými vzorkami peľu, pochádzajúcimi zo Slovenska, prípadne z Poľska. Otestujeme tiež niekoľko spôsobov fermentácie, ktoré sa budú líšiť v použití/nepoužití štartéra (napr. jogurtu), príp. v dĺžke fermentácie. Suroviny, rovnako ako vyrobené produkty, budeme testovať z hľadiska fyzikálno-chemických vlastností (obsah vody, bielkovín, tuku; pH) a z hľadiska prítomných mikroorganizmov (najmä baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu, sporulujúcich baktérií a mikroskopických húb), pričom časť analýz bude vykonávaná na SPU v Nitre a časť na University of Rzeszów. Očakávaným výsledkom sú ľahko zrozumiteľné rady/odporúčania včelárom a spracovateľom včelích produktov.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-PL-18-0057
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0