Projekty

Rozvíjanie vedeckej spolupráce výskumu emisií biopalív v cestnej doprave z pohľadu ovplyvňovania životného prostredia.

Garant: doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie poznatkov o biopalivách a aditívach v palivách využívaných pre pohon mobilných energetických prostriedkov v cestnej doprave. Vzájomný transfer poznatkov spolupracujúcich pracovísk bude možné ďalej rozvíjať aj v špecializovanom Laboratóriu bioenergetických zdrojov, Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre. V rámci vzájomnej spolupráce bude analyzované zloženie biopalív a prísady v palivách z pohľadu zmien exploatačných vlastností motorov. Zároveň budú sledované emisie skúšaných biopalív, ktoré majú negatívny vplyv na človeka a životné prostredie.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra dopravy a manipulácie (TF)
Identifikácia projektu:SK-PL-18-0041
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0