Projekty

Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku

Garant: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.KKS TF+421 37 641 5670MF-B_4_Fa514
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.KF TF+421 37 641 4879MF-B_2_8
Ing. Ladislav Tóth, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4763MF-B_2_Va317

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ