Projekty

Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku

Garant: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

      
Harmonogram
   

Nasledujúca časová os zachycuje harmonogram daného projektu. Začiatok a koniec projektu je uvedený na ľavej strane osy. Ostatné dáta sú umiestené na pravej strane osy.

15.10.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2018  
 
 
 
 
 
   12.02.2018  Kickoff meeting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  28.05.2018  
 
 
 
 
 
  01.06.2018  
Curriculum preparation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10.12.2018  
 
 
 
01.01.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   03.03.2019  Minitoring visit Chelybinsk
 
 
 
 
 
  12.04.2019  
Project meeting SARI Iran
 
 
  24.04.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2020