Projekty

Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku

Garant: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Nasledujúca časová os zachycuje harmonogram daného projektu. Začiatok a koniec projektu je uvedený na ľavej strane osy. Ostatné dáta sú umiestené na pravej strane osy.

15.10.2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2018  
 
 
 
 
 
   12.02.2018  Kickoff meeting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   28.05.2018  Teacher's training
 
 
 
 
   01.06.2018  Curriculum preparation
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   10.12.2018  Summer school preparation
 
 
 
01.01.2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   03.03.2019  Minitoring visit Chelybinsk
 
 
 
 
   12.04.2019  Project meeting SARI Iran
 
   24.04.2019  Industrial conference Stavropol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.01.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.10.2020