Projekty

Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku

Garant: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Príprava inžinierskeho študijného programu Agromechatronika pre univerzity v Iráne a v Ruskej federácii.
Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávania ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF), Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF), Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:15. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0