Projekty

Podpora internacionalizácie poľnohospodárskeho technického vybavenia v Iráne a Rusku

Garant: doc. Ing. Jozef Rédl, PhD.

Základné informácie
   
   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Príprava inžinierskeho študijného programu Agromechatronika pre univerzity v Iráne a v Ruskej federácii.
Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF), Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF), Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:
585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
15. 10. 2017
Dátum ukončenia projektu:
14. 10. 2020
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0