Projekty

Smerom k udržateľnosti vo výrobe, maloobchode a spotrebe

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:štátne programy výskumu a vývoja ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 12. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2020
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0