Projekty

Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu

Garant: Ing. Martina Gažarová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je implementácia nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov štud. programu „Výživa ľudí“. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické a praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Získané poznatky študent následne aplikuje na prakt. cvičeniach špec. disciplín Nutričné poradenstvo a Dietetika a dietológia. Výsledkom riešenia projektu bude vypracovanie vlastnej databázy potravín „Potravinová banka dát SPU“, ktorá vznikne doplnením štandardizovanej databázy potravín o nové produkty a vytvorené nové šablóny špecifických úprav pokrmov a stravovacích plánov.
Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracoviště:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2018
Datum ukončení projektu:
30. 11. 2019
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
riešiteľ
garant
riešiteľ
riešiteľ
RNDr. Jana Mrázová, PhD.riešiteľ