Projects

Implementation of a modern innovative concept nutritional application into the students' learning process and the subsequent use of knowledge in practice

Supervisor: RNDr. Jana Mrázová, PhD.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie Planeat Nutritionist a Medical do vyučovacieho procesu študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného programu „Výživa ľudí“ a následné využitie poznatkov v praxi. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby praktického cvičenia predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické, ako aj praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Takéto aplikované vzdelávanie vychádzajúce zo súčasných požiadaviek praxe umožní študentom získať praktické zručnosti vo vyhodnocovaní nutričného príjmu, ako aj energetickej bilancie a zároveň aplikovať poznatky v poradenstve a v tvorbe výživových stratégií.
Kind of project:KEGA ()
Department:
Department of Human Nutrition (FAaFR)
Project identification:
004SPU-4/2019
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2019
Project close date:
31. 12. 2021
Number of workers in the project:
7
Number of official workers in the project:
7

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
riešiteľ
riešiteľ
MUDr. Peter Chlebo, PhD.riešiteľ
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
garant
zástupca