Projekty

Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi

Garant: RNDr. Jana Mrázová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie Planeat Nutritionist a Medical do vyučovacieho procesu študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci študijného programu „Výživa ľudí“ a následné využitie poznatkov v praxi. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby praktického cvičenia predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické, ako aj praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Takéto aplikované vzdelávanie vychádzajúce zo súčasných požiadaviek praxe umožní študentom získať praktické zručnosti vo vyhodnocovaní nutričného príjmu, ako aj energetickej bilancie a zároveň aplikovať poznatky v poradenstve a v tvorbe výživových stratégií.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra výživy ľudí (FAPZ)
Identifikace projektu:
004SPU-4/2019
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
riešiteľ
Ing. Mária Holovičová, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Jana Kopčeková, PhD.riešiteľ
garant
zástupca