Projekty

Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb

Garant: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R R+421 37 641 5518AE_2_203, ZP_0_1.06
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI+421 37 641 5410TD_1_218, ZP_1_2.03
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5249ZB_0_7
Ing. Mária Tárníková, PhD.KKPaPÚ FZKI [vyňatie]+421 37 641 5215ZP_0_1.01
Ing. Hana Zach, PhD.KŠOV FEM, SR R R+421 37 641 5562AE_2_205


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Ing. Mária Tárníková, PhD.KKPaPÚ FZKI [vyňatie]06.07.201831.01.2019

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ