Projekty

Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb

Garant: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:OP Kvalita životného prostredia ()
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI), Dekanát FZKI (FZKI), Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 09. 2018
Datum ukončení projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0