Projekty

Podpora informačných aktivít v oblasti ochrany a obnovy biodiverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb

Garant: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP Kvalita životného prostredia ()
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI), Dekanát FZKI (FZKI), Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 09. 2018
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2019
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0