Projekty

Smart Entrepreneurial Education and training in Digital farming

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA3 ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:597837-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2021
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0