Projekty

POWER4BIO

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikácia projektu:818351
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2021
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mgr. Natalia Glowacka, PhD.riešiteľ
Ing. Lucia Gabríny, PhD.riešiteľ
Ing. Elena Hudákováadministratívny spolupracovník
Ing. Tomáš Giertl, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.metodický riešiteľ
Mgr. Martin Valach, PhD.administrátor a odborný spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.metodický riešiteľ
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.metodický riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.riešiteľ
Ing. Tatiana Bullová, PhD.riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.riešiteľ
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.odborný spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.projektový manažér a metodický riešiteľ

Zoznam podprojektov

Nasledujúca tabuľka obsahuje podprojekty projektu POWER4BIO.

IdentifikáciaNázov podprojektuStav projektuGarant projektu
PP-H2020-18-0025Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt POWER4BIO nadväzuje.

IdentifikáciaNázov projektuStavGarant projektu
609531Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
DTP1-072-1.1MADE IN DANUBEDr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý