Projekty

POWER4BIO

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "POWER4BIO".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.KSV FEM, KPTC R R, ext KEP FEŠRR+421 37 641 4692SlPK_0_14, ABT_1_2.21
Mgr. Martin Valach, PhD.KPTC R R+421 37 641 4962ABT_1_2.19
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.KE FEM, KZVMP R R, DFEM FEM+421 37 641 4579AE_7_1, AE_3_309
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.KTKRP FBP+421 37 641 4901ABT_0_1.48, AT_4_19
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.KRBE FEŠRR, ext CVOZE TF+421 37 641 4620Q-gar_0_5
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.KE FEM, DFEM FEM+421 37 641 4581AE_7_8
Ing. Tatiana Bullová, PhD.KE FEM+421 37 641 4577AE_8_24
Ing. Lucia Gabríny, PhD.VCABT UP+421 37 641 4902ABT_0_1.49
Ing. Tomáš Giertl, PhD.KRBE FEŠRR+421 37 641 4622MQ_0_KRBE7
Mgr. Natalia Glowacka, PhD.FEŠRR D-EM [ukončené]+421 376 414 724Q-gar_0_4
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.KE FEM, FEM+421 37 641 4577AE_7_7, AS_1_101
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.KE FEM+421 37 641 4527AE_8_22
Ing. Elena HudákováUVUM Kves R+421 37 641 5563AE_1_113

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ