Projekty

The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:13. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:13. 03. 2018
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0