Projekty

EUN-GPS - The European Union and the United Nations: Exploring Global Problem Solving Strategies

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
proposal 822398
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
13. 03. 2018
Dátum ukončenia projektu:
13. 03. 2018
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
hlavný riešiteľ