Projekty

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   
Pracovníci
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
TelefónKancelária
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
KFŽ FBP, FBP+421 37 641 4119
AT_0_11F, SD-AB_0_8
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.
KBaB FBP
+421 37 641 4274
ARI_1_14
KFŽ FBP, FBP
+421 37 641 5381
SD-AB_0_1, AT_0_10F
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
KFŽ FBP
+421 37 641 4284
AT_0_3F
Ing. Eva Tvrdá, PhD.KFŽ FBP+421 37 641 4918ABT_0_1.107

Legenda
Úloha:
administratívametodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ