Projekty

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód výučby najmä praktických cvičení využitím metódy Western blot, ale aj umožnenie práce študentov s excelentným laboratórnym vybavením Výskumného centra AgroBioTech. Modernizácia cvičební a učebných textov budú inovatívnym prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese na FBP SPU v Nitre. Z pohľadu nadväznosti na predošlé aktivity je významnou skutočnosťou možnosť transferu poznatkov a skúseností tímu CeRA získaných počas pôsobenia na zahraničných inštitúciách v Európe, ale aj mimo EU na mladú generáciu.
Druh projektu:
Granty nadácií ()
Pracovisko:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:01. 09. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0