Projekty

Produkcia ovocia pri faktoroch bioptického stresu

Garant: doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
...Globálne otepľovanie spôsobuje množstvo abiotických stresov, ktoré vplyvňujú poľnohospodársku produkciu. Výskyt biotických stresov môže alternovať interakcie rastlín so škodcami zvýšením citlivosti hostiteľských rastlín na patogénne organizmy, hmyz a zníženú konkurencieschopnosť s burinami. Naopak, niektorí škodcovia môžu zmeniť reakciu rastlín na abiotické stresové faktory. Preto sú systematické štúdie nevyhnutné na pochopenie vplyvu jednotlivých alebo kombinovaných podmienok abiotických a biotických stresov na produkciu plodín. Kľúčovým znakom takýchto stresov na molekulárnej úrovni je zrýchlená výroba reaktívnych druhov kyslíka (ROS), ako je singletový kyslík, superoxid, peroxid vodíka a hydroxylové radikály.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
SK-SRB-18-0030
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0