Projekty

Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
Financování      

Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Telefon
Kancelář
KCH FBP
+421 37 641 4497
AC_1_9
KEM FEŠRR+421 37 641 5627EM_3_33
KCH FBP
+421 37 641 4345AC_1_8
VCABT UP+421 37 641 4911ABT_1_2.10

Legenda
Role:
administrativa
metodický řešitel
řešitel
pomocník
pozorovatel