Projekty

Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie
   
   

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
KCH FBP
+421 37 641 4497
AC_1_9
Ing. Martin Hauptvogl, PhD.KEM FEŠRR+421 37 641 5627EM_3_33
Ing. Marek Šnirc, PhD.
KCH FBP
+421 37 641 4345
AC_1_8
Ing. Jana Štefániková, PhD.VCABT UP
+421 37 641 4911
ABT_1_2.10

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľriešiteľ
pomocník
pozorovateľ