Projekty

Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
Financování
   
   

Následující tabulka zobrazuje souhrnný rozpočet celého projektu pro jednotlivé druhy peněz za jednotlivé roky řešení.

Položka
2019
Kapitálové výdaje
--
Běžné výdaje - mzdové náklady--
Běžné výdaje - ostatní4 600