Projekty

Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základné informácie   Pracovníci
   
Financovanie
      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje súhrnný rozpočet celého projektu pre jednotlivé druhy financií za jednotlivé roky riešenia.

Položka
2019
Kapitálové výdaje
--
Bežné výdaje - mzdové náklady
--
Bežné výdaje - ostatné
4 600