Projekty

Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci      
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Odhadu biologicky dostupných frakcii prvkov z pôdy a potravín sa v dnešnej dobe pripisuje rastúci vedecký záujem, ktorý je charakterizovaný zvyšujúcim sa počtom vedeckých publikácií v tejto oblasti. Keďže anorganické znečisťujúce látky sú perzistentné a všadeprítomné, je dôležité určiť ich celkový obsah, ktorý sa môže po vystavení kontaminovanej pôdy alebo kontaminovaným potravinám uvoľniť do krvného obehu človeka. Analýzy vzoriek pôdy a potravín na určenie obsahu potenciálne toxických a esenciálnych prvkov (EP) má veľký význam a zvyčajne sa používa na posúdenie ich kvality a bezpečnosti.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Identifikace projektu:
SK-SRB-18-0038
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:15. 02. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2019
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0