Projekty

Stav znečistenia pôdnych a potravinových vzoriek v Srbsku a na Slovensku - bioprístupne frakcie prvkov a hodnotenie zdravotných rizík

Garant: Ing. Július Árvay, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Odhadu biologicky dostupných frakcii prvkov z pôdy a potravín sa v dnešnej dobe pripisuje rastúci vedecký záujem, ktorý je charakterizovaný zvyšujúcim sa počtom vedeckých publikácií v tejto oblasti. Keďže anorganické znečisťujúce látky sú perzistentné a všadeprítomné, je dôležité určiť ich celkový obsah, ktorý sa môže po vystavení kontaminovanej pôdy alebo kontaminovaným potravinám uvoľniť do krvného obehu človeka. Analýzy vzoriek pôdy a potravín na určenie obsahu potenciálne toxických a esenciálnych prvkov (EP) má veľký význam a zvyčajne sa používa na posúdenie ich kvality a bezpečnosti.
Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra chémie (FBP)
Identifikácia projektu:
SK-SRB-18-0038
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:15. 02. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0