Projekty

Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Garant: doc. Ing. Ján Horák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Kristína Candráková, PhD.DFZKI FZKI+421 37 641 5406TD_1_215
Ing. Barbora Čakovská, PhD.KVSZK R R+421 37 641 5553AE_2_205
doc. Ing. Ján Horák, PhD.KBaH FZKI, FZKI+421 37 641 5244ZP_1_2.04
Ing. Andrea MatuškovičováDFZKI FZKI+421 37 641 5414TD_0_114
Ing. Katarina PobudováDFZKI FZKI+421 37 641 5413TD_1_213
Ing. Elena Aydin, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5252ZB_2_201
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5236ZM_1_2.08
Ing. Ján Čimo, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5224ZP_1_2.10
Ing. Katarína Drgoňová, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5252ZP_1_2.23
Ing. Jakub Fuska, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5218ZM_0_1.13
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKI+421 37 641 5232ZM_1_2.06
Ing. Jozef Halva, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5223ZP_0_1.31
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI+421 37 641 5410TD_1_218, ZP_1_2.03
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5231ZM_1_2.07
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.KKI FZKI+421 37 641 5238ZM_1_2.11
Ing. Ľubomír Konc, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5213ZP_0_1.27
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIPKKI FZKI+421 37 641 5230ZM_1_2.19
Ing. Peter Šurda, PhD.ext KBaH FZKI
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5249ZB_0_7


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKI16.08.201815.01.2020

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ