Projekty

Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:EC Tender (Tender Európskej komisie) ()
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 09. 2018
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0