Projekty

Pass-through of Unfair Trading Practices in EU food supply chains: Methodology and Empirical Application

Garant: prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:EC Tender (Tender Európskej komisie) ()
Pracovisko:
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:
JRC/SVQ/2018/D.4/0009/NC
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
07. 11. 2018
Dátum ukončenia projektu:
06. 11. 2019
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
hlavný riešiteľ