Projekty

Climate park

Garant: RNDr. Alena Rogožníková

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:S podporou ERDF pre rozvoj cezhraničných iniciatív stratégie udržateľného územného rozvoja a výmenou poznatkov medzi cezhraničnými regiónmi prebiehala (2011-2015) implemntácia projektu Climate park HUSK1101/2.2.1/0158. Partnermi boli samosprávy 2 obcí Szigetmonostor (HU), Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva NPPC Lužianky (SK), Univerzita Corvinus Budapešť (HU) a Regionálne environmentálne centrum pre východnú a strednú EU. Informácie dostupné on line: <https://www.youtube.com/watch?v=X-HJ3iX9SDMa > a <https://www.youtube.com/watch?v=8WUmS5moH-k&feature=youtu.be>. Zámerom projektu bolo zvýšenie environmentálneho povedomia, rozvoj laboratórnej infraštruktúry (AAS, plynový chromatograf, analyzér plynov) pre výskumnú spoluprácu vývojom metodiky merania CO2.
Druh projektu:
OP Kvalita životného prostredia ()
Pracoviště:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
Identifikace projektu:
HUSK 1101/2.2.1/0158
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 12. 2013
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0