Projekty

Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4765MF-B_2_Va321
Ing. Marta Harničárová, PhD.KEAaI TF+421 37 641 5782Vu306
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.KEAaI TF+421 37 641 4760MF-B_2_Va305
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.KEAaI TF+421 37 641 5782Vu306

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ