Projekty

Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:
2018-3-HR01-KA205-060151
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2021
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
výskumník
výskumník
prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.
projektový manažér
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
výskumník