Projekty

Enhancing Entrepreneurship Skills, Competences and Careers Guidance in Agriculture Sector through Game-based Virtual Reality Platform

Garant: prof. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
Identifikácia projektu:2018-3-HR01-KA205-060151
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2021
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0