Projekty

Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy

Garant: Ing. Mária Tárníková, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5214ZP_0_1.02
Ing. Mária Tárníková, PhD.KKPaPÚ FZKI [vynětí]+421 37 641 5215ZP_0_1.01
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5249ZB_0_7

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel