Projekty

Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy

Garant: Ing. Mária Tárníková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza potenciálu využívania krajiny s ohľadom na vlhkostný režim v podmienkach meniacej sa klímy".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.KKPaPÚ FZKI+421 37 641 5214ZP_0_1.02
Ing. Mária Tárníková, PhD.KKPaPÚ FZKI [vyňatie]+421 37 641 5215ZP_0_1.01
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKI+421 37 641 5249ZB_0_7

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ